A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Ajaccio - Průvodce

Edwar Lear tvrdil, že za deštivých dnů by bylo těžké najít tak pochmurné místo jako Ajaccio. Tyto dny jsou ale naštěstí v Ajacciu zcela výjimečné, město se může chlubit 3000 hodinami slunečního svitu za rok a teplota i v zimě neklesá pod 14 °C.

Šedesátitisícové Ajaccio je v současné době významným přístavem a zároveň moderním městem s čilým turistickým ruchem, jehož rozmach podporují příjemné klimatické podmínky stejně jako historické památky.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Současné hlavní město Korsiky bylo založeno Řeky roku 564 př. Kristem. Jeho název se odvozuje od římského slova adjaccium, což v překladu znamená místo odpočinku. V zimě v něm totiž odpočívali pastýři z hor, kteří zde zároveň prodávali vlnu a vlněné výrobky.

V této době se začínal rozvíjet i přístav. Původní Ajaccio, ležící na severním konci toho současného, bylo bohužel zcela zničeno Saracény v 10. století. S obnovou města se začalo až po roce 1452, kdy byla v okolí postavena pevnosti.

Mezinárodní věhlas získalo Ajaccio teprve jako rodné město Napoleona Bonaparte. V roce 1811 bylo povýšeno na hlavní město. Od počátku 80. let 20. století získalo Ajaccio nechvalný věhlas jako centrum separatistického odboje na Korsice, který vyvrcholil atentátem na francouzského guvernéra Clauda Erignaca v roce 1998. Tyto teroristické aktivity jsou ale velmi zřídka (jestli vůbec) namířeny proti turistům.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

V celém městě je cítit duch nejslavnějšího Korsičana, Napoleona Bonaparte. Jeho památku uctívá hned několik jeho soch. Na popud Napoleona III. byla v roce 1865 postavena bronzová jízdní socha Napoleona na náměstí Place General de Gaulle. Napoleon je zde oděn do římského roucha a obklopen svými čtyřmi bratry. Kromě této sochy toho na De Gaullově náměstí, jinak známého jako náměstí Place du Diamant podle rodu Diamanti, který v jednu dobu vlastnil většinu Ajaccia, už mnoho vidět není - opomineme-li velké betonové nákupní centrum.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Náměstí Place Foch leží v srdci starého Ajaccia. Svažující se náměstí lemované mnoha kavárnami a restauracemi končí až u mořského pobřeží. Při jeho prohlídce půjdeme větší část cesty ve stínu palem, z čehož se odvozuje i místní název náměstí - Place du Palmier. Dominantu tohoto náměstí nalezneme v jeho horní části: fontánce se čtyřmi lvy nekompromisně vévodí socha Napoleona s vavřínovou korunou, jejímž autorem je místní sochař Maglioli. Jedná se o nejstarší sochu Napoleona v Ajacciu, vztyčena byla už v roce 1850. V nedalekém výklenku ve zdi je umístěna mnohem skromnější socha patrona Ajaccia, La Madonnuccia. Datuje se do roku 1656, kdy ji město nechalo vytesat, aby se uchránilo před morem, který zachvátil Janov.

Na severu náměstí se nachází Hotel de Ville, v jehož prvním poschodí je nazváno Salon Napoleonien. Kromě obrazů a bust Napoleonovy rodiny zde nalezneme repliku císařovy posmrtné masky, část jeho rakve a model lodě, která přivezla jeho tělo ze Sv. Heleny zpět do jeho vlasti.

Napoleonův rodný dům zvaný Maison Bonaparte se nachází na náměstí Letizia na západním konci ulice Rue Napoleon. Historie tohoto domu je poměrně složitá. Napoleonův otec ho vlastnil už od 60. let 18. století. Po útoku Paoliho partyzánů v roce 1793 byl ale těžce poškozen a v roce 1794 zabaven Angličany.

Stal se muničním skladem a posléze i ubytovnou anglických úředníků až do doby, kdy ho Napoleonova matka Letizia od nich vykoupila. Od roku 1923 je vlastněn státem. V domě se v současné době nachází už jen několik kousků originálního nábytku. Jedním z nich jsou dřevěná nosítka v předsíni, na nichž byla přenesena Napoleonova těhotná matka z kostela zpět do svého domu, když začala rodit. V patře poté nalezneme několik vzácných starých map Korsiky a množství obrazů, dokumentů i zbraní. Perličkou jsou dvě typické korsické dýky využívané při vendetách a dále pár pistolí vlastněných Napoleonovým otcem.

Chceme-li se vžít do atmosféry Ajaccia 19. století, navštivme Musée Capitellu. Kromě maleb znázorňujících běžný život měšťanů zde nalezneme i množství akvarelových krajinek a mramorových bust. Nachází se zde také rukopis biskupa Agostino Giustinianiho, který se věnuje nejstarším dějinám Korsiky, a známý Code Corse, zákoník vydaný Ludvíkem XV. poté, co koupil od Janovanů Korsiku.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Naproti Musée Capitellu se na vysokém mysu odvážně tyčí zrestaurovaná citadela. Z jejích hradeb je pěkný výhled na městskou pláž St. Francois. Pevnost bohužel do dnešní doby slouží vojenským účelům, a tak je po většinu času pro veřejnost uzavřena.

Vydáme-li se na sever od náměstí Place Foch, dostaneme se na tradiční korsické tržiště. V sezóně zde můžeme každý den koupit čerstvé potraviny z celého ostrova vč. šunky z divočáka, sýru z mléka vydojeného z ovcí v údolí Niolo, myrtového likéru a široké škály ovoce, zeleniny i květin.

Za železnými vraty uprostřed ulice Rue Cardinal-Fesch se skrývá Muzeum Fesch. Jeho vznik inicioval lyonský biskup a zároveň Napoleonův nevlastní strýc Joseph Fesch, který využil svého vlivného postavení, aby získal umělecké předměty dovezené francouzskou armádou z vypleněného Holandska, Německa a Itálie. Vyhledávané jsou zejména malby Raphaela, Titiana, Belliniho, Veroneseho a Botticelliho. Na nádvoří muzea stojí rodinná hrobka rodu Bonapartů zvaná Chapelle Impériale. Vstupné do ní bohužel ale není součástí vstupného do muzea.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce