A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Avignon - Průvodce

Kdo by neznal písničku „Sur le pont d\'Avignon on y danse…“? V písničce se tancuje a slaví, a to přesně vystihuje celé město, nejen onen slavný most. Dvoupapežství, Papežský palác, Katedrála Panny Marie, Avignonský most a jeho legenda, Park, Výlety nedaleko Avignonu

Avignon je malé, ale velmi elegantní město, kde se neustále něco děje. Je známé především díky letnímu divadelnímu festivalu v červenci, kdy se do města sjedou herci, kejklíři, mimové a mnoho dalších umělců a nenechají Vás úžasem ani vydechnout.

Samozřejmě, že v minulosti byl Avignon známý kvůli papežském paláci, kde ve 14. století sídlil druhý papež po Římu.
Srdce Avignonu je spleť středověkých uliček, kde najdete malebné kavárny a obchůdky. Celé toto srdce je obehnáno hradbami ze 14. století a další obrannou funkci má řeka Rhona.

Dvoupapežství

Právě jako sídlo papežů byl Avignon ve své historii nejznámější. V roce 1309 král Filip IV. Sličný přesvědčil papeže Klimenta V., aby se sídelním místem papežů stal místo Říma Avignon. Asi to nebylo ani moc těžké, protože Kliment byl Francouz.

Situaci změnil až Řehoř XI., který se vrátil do Říma v roce 1376. A pak začaly zmatky a rozepře. Řehoř zemřel a z Avignonu se stalo sídlo protipapeže.

Oba papežové, římský i avignonský, se označovali za oprávněné nástupce. Tato nejasná situace trvala až do roku 1417, kdy se obnovila jednota v církvi a papež se usadil natrvalo v Římě.

Papežský palác

Největší gotický palác na světě je na seznamu UNESCO. Se stavbou se začalo roku 1335 a to na popud třetího avignonského papeže Benoit XII. Stavba byla dokončena o méně než dvacet let později za papeže Klimenta VI, což byl časově velmi slušný výkon.

Palác je rozdělen na dvě části, vyznačené rozdílnými styly dvou stavitelů, někdy jsou označovány jako Starý Palác a Nový Palác. Přísně skromná část, vystavěná za cisterciána Benoit, je v kontrastu s naopak velkolepou a ohromující částí postavenou za Klimenta.

S během doby se v 18. století palác změnil na věznici, a později sloužil jako ubytovna až do roku 1906. Ve dvacátém století byl opraven a definitivně otevřen veřejnosti.

Velká Kaple představuje ohromnou prostorovou velkorysost celého paláce, jenom hlavní loď kaple je 52 metrů dlouhá a 15 metrů široká. Celá palác má rozlohu 1,5 km^^2^^ a palácové věže mají kolem 50 m do výšky.

Od roku 2004 slouží část paláce jako muzeum výtvarného umění.

Katedrála Panny Marie

Hned vedle Papežského paláce stojí románská katedrála. Ani jí se samozřejmě nevyhnuly gotické přestavby a barokní úpravy interiéru. V katedrále je v ní umístěna gotická hrobka papeže Jana XXII., ale zajímavější než interiér je exteriér, a to kvůli kontroverzní pozlacené soše Madonny na špičce věže. Turisté ji většinou vyloženě nesnáší, ale mnoho domácích má názor opačný. Zkuste zjistit, jestli se veřejné mínění nezměnilo.

Avignonský most

Most znají všichni z písničky, ale dozvíme se z ní jenom to, jak se tančí a pije za bouřlivého veselí, ale o jeho vzniku kolikrát ani sami Francouzi nevědí nic, ani to, proč je ho jen půlka.
S jistotou víme jen to málo, že byl postaven ve 12. století, zbytek je legenda, ale nám to vůbec nemusí vadit. Legenda tedy praví, že v roce 1177 uviděl pastýřův synek Bénézet anděly, a ti mu přikázali postavit přes Rhonu most. Když Bénézet oznámil lidem, že bude stavět most, všichni se mu smáli a nakonec ho prohlásili za blázna. Samotný arcibiskup tenkrát ukázal prstem na kus skály a řekl Bénézetovi, aby tedy položil sám základní kámen. Kupodivu chlapec vzal kus skály na ramena a položil ho do řeky. Tento čin přesvědčil obyvatele města a začali Bénézetovi pomáhat a most byl nakonec dokončen společnými silami roku 1185.

Bohužel i přes posvěcení plánu andělem byl most poničen válkami a jednou povodní, takže nyní zbývají jen čtyři mostní oblouky. Na druhém břehu dokonce zůstala mostní věž Filipa Sličného.

Pokud chcete vidět most z druhé strany řeky, pokračujte po směru toku k mostu Daladier.

Park

Až si budete chtít odpočinout, sednout si do trávy a sundat si boty, tak městský park bude to pravé. Odevšud jsou nádherné výhledy a když budete hledat pozorně, najdete i sluneční hodiny, na kterých můžete odečítat čas ze svého vlastního stínu.

Výlety nedaleko Avignonu

Orange Antické divadlo Vítězný oblouk

Orange

Vedle Arles a Nîmes se jedná o další městečko, které se pyšní monumentem z římské doby, antickým divadlem. Aby nedošlo k mýlce, původ jména není odvozen od pěstování pomerančů, ale od původního římského názvu Arausio. Městečko samo je docela klidné a ospalé, proto sem vyjeďte na jednodenní výlet a měli byste si odpočinout od davů turistů.
Oblast kolem Orange je ovšem známá i kvůli vínu, které nese proslulé jméno Côtes du Rhône a na každém kroku zde narazíte na vinotéky, kde můžete místní víno ochutnat.

Více o vínech z této oblasti naleznete na stránkách: www.vins-rhone.com

Antické divadlo v Orange

Nyní máte čest navštívit nejlépe zachovaný římský amfiteátr v celé Francii. Další důvod, proč je tak výjimečné je ten, že splňuje všechny zásady vytyčené Vitruviem, architektem a teoretikem doby římské.

Podobně jako Aréna v Arles i zde bylo divadlo zapomenuto a zastavěno obytnou zástavbou během 4. a 5. století a následně znovuobjeveno a zrekonstruováno.

Obyvatelé města jsou na něj patřičně hrdi a využívají divadla ke koncertům, představením a býčím zápasům. Amfiteátr je velmi působivý buď když je úplně prázdný anebo naopak úplně plný. Je zde místo k sezení pro 9 tisíc diváků. Eliptický amfiteátr byl postaven v 1. století našeho letopočtu.

Vítězný oblouk

Druhou hlavní památkou je Vítězný oblouk, který stojí osamělý na Via Agrippa, na cestě, která spojovala Orange s Lyonem . Zároveň je vzdálen od severních hradeb pouhých 70m a svou mohutností a třemi branami zosobňuje moc a sílu tehdejšího Říma. Na severní a jižní fasádě jsou zobrazeni Keltové svobodní, na bočních stranách už zajatí a spoutaní. Na atice hlavní brány jsou zobrazeni jezdci, kteří byli pravděpodobně předky Římanů a Keltů.

Papežský palác vévodí náměstí (nahrál: admin)
Papežský palác vévodí náměstí
Zlatá panenka Marie shlíží na město (nahrál: admin)
Zlatá panenka Marie shlíží na město
Slavný avignonský most (nahrál: admin)
Slavný avignonský most
 (nahrál: Vlaďka)
Avignon-Papežský palác  (nahrál: Vlaďka)
Avignon-Papežský palác
Avignon - zahrady (nahrál: Vlaďka)
Avignon - zahrady
Avignon -ulička za palácem (nahrál: Vlaďka)
Avignon -ulička za palácem
Avignonská ulička (nahrál: Vlaďka)
Avignonská ulička

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce