A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Belfort - Průvodce

V údolí mezi pohořími Vosges a Jurou, jedinou linkou východního obranného pásu hor francouzského národa, se nachází město Belfort. Město bylo díky své poloze po staletí oblíbeným terčem útočících armád. Citadela, Belfortský lev, Sbírky Maurice Jardota, Katedrála sv. Kryštofa

Ve známost vešel Belfort jako město tří obležení, z historie známé jako cíl tří pruských útoků, které se nepovedly během 19.století.

Belfort je takové předměstí alpských měst , navozuje atmosféru horských středisek s nádherně čistým vzduchem. Užijte si zde volné chvíle, protože Belfrt je nyní, oproti své historii, městem všudypřítomné pohody a klidu.

Pokud se zajímáte o vojenské techniky, rekonstrukce bitev nebo obranné systémy, v Belfortu se dozvíte mnoho nového na tato témata.

Ve Starém městě na druhé straně opevnění najdete perfektně zachovaný přístav Port de Brisach z roku 1687, který nese motto Ludvíka XIV, známého pro svou skromnost: *“Nec Pluribus Inpar“*, což znamená *“Nadřazený všem ostatním“*. Přístav se také pyšní královským odznakem tří Fleur de Lis (symbol moci, stylizovaný květ lilie).

Belfort je lehce rozpoznatelný díky své citadele, která se rozkládá na vrcholku kopce nad městem. Ačkoliv se město v posledních letech stalo téměř průmyslovým parním strojem, jsou zde totiž továrny na vlaky TGV i automobilky Peugeot, tak kupodivu průmyslový rozvoj nezanechal žádné stopy na Starém městě, hemžícím se obchody a pochodujícími místními obyvateli.

Město má několik unikátních muzeí, jedno z nich je Tour 46, kde probíhají velmi zajímavé výstavy velkých moderních umělců.

Citadela

Na vrcholek hory, která se tyčí nad městem, vede klikatá cesta. A na konci té klikaté cesty stojí středověká citadela. Úlohou citadely je chránit město, slouží tedy jako vojenské opevnění a měla by být schopna pojmout evakuované obyvatelstvo.

Tato citadela byla nejvíce využita během Třicetileté války, ale v nynější době je především hlavním scénickým prostředím nejrůznějších historických atrakcí.

Citadelu nechal vystavět Ludvík XIV., řečený Král Slunce, svým architektem Vaubanem a není vůbec náhodou, že mnoho francouzských měst poblíž hranic má svou vlastní Citadelu a k ní vymyšlený specifický obranný systém. Citadely mají většinou hvězdicový půdorys a jsou obehnány několika obrannými zdmi.

Za vlády Krále Slunce se Francie zmítala ve válkách, ale na druhou stranu země jako taková vzkvétala.

Prohlídka zadarmo obsahuje zároveň kolekci z vojenské historie. Stěny tohoto opevnění byly čtyřikrát zpevněny během místní neklidné historie. Nejlepším místem pro výhled na celé údolí je terasa nad muzeem.

Belfortský lev

Úzký průchod na jedné z nižších úrovní teras vede k prohlídce a výhledové plošině, kde stojí mohutná socha Belforstkého Lva, jako památník na porážku pruského obležení mezi lety 1870-71.

Socha je naprosto přesně a detailně vyřezána z růžového pískovce a jejím autorem není nikdo jiný než August Bartholdi. Alsaského rodáka, který řemeslně zpracoval vnějšek sochy Svobody, autorem nosné konstrukce Sochy Svobody je Gustav Eiffel.

Sbírky Maurice Jardota

Na náměstí Emilie Larten, které je obklopeno květinovou hojností a blahobytem, se nachází působivá kolekce moderních umělců jako je Picasso, Bracques, Leger, Chaggal a architekt Le Corbusier.

Katedrála sv. Kryštofa

Katedrála se nachází nad Place des Armes v srdci Belfortu a je postavena ze stejného pískovce jako je udělána Citadela .

Půvabnou klasickou fasádu kryje transept s malbami belfortského umělce G. Dauphina.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Články odjinud

Blesk pro ženy

Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?
Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?