A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Chartres - Průvodce

Chartres obdivují milovníci architektury a katoličtí poutníci. Zdejší katedrála se tedy chlubí dvěma poklady. Jeden je kousek látky, kterou zřejmě měla Panenka Marie na sobě když se Ježíš narodil. Tím se Chartres stalo putovním místem pro křesťany. Druhým pokladem je skvěle zachovaná pozdní gotika, jíž se katedrála vyznačuje a je spolu s katedrálou v Remeši naprosto zásadní stavbou gotické architektury. Památník Jeana Moulina, Katedrála Panny Marie z Chartres, Svatá halena, Vitráž, Krypta

Pro nezapomenutelný výhled rozhodně vylezte nahoru do věže katedrály, odměnou vám bude nejen nádherný výhled od okolí, ale i velikost, dokonalost a preciznost stavitelské vášně 13. století.

Mimo katedrálu v Chartres najdete Muzeum Výtvarného Umění(Musée Beaux Arts), která se nachází v bývalém biskupském paláci hned vedle katedrály. Dalším zajímavým místem je Centrum mezinárodní vitráže, jenž se nachází hned naproti katedrále a vystavuje vitráže během roku.

A vydejte se také do Muzea Archeologie abyste zhlédli fascinující sbírku archeologických nálezů, které se vztahují k historii města.

Památník Jeana Moulina

Obrovská kamenná ruka, která drží zlomený meč oslavuje Jeana Moulina, který byl prefektem Chartres před válkou a odmítl podepsat nacistické dokumenty, který obviňovaly francouzské jednotky z krutostí a zvěrstev. Byl umučen gestapem v roce 1943 a poté pochován v Panteonu v Paříži .

Katedrála Panny Marie z Chartres

Katedrála v Chartres je nejlépe zachovanou středověkou katedrálou v Evropě. Byla postavena na románských základech v letech 1145, v roce 1194 však velkou část zničil požár. Znovu postavena pak byla v roce 1220. Zázračně se vyhnula hlavním ničením během Francouzské revoluce a Druhé světové války.

Katedrála má dvě věže, jedna je vysoká 105 m, druhá dokonce 113m, ta je z 12. století, až na ni vystoupáte ocitnete se nad vnějším opěrným systémem a když budete mít štěstí, tak za jasných dnů uvidíte Eiffelovku , která je vzdálena pouhých 88 km. Jedině z náměstí se dá pěkně rozeznat rozdíl mezi oběma věžemi, ta levá byla dokončena v roce 1513, je tedy pozdně gotická, ta napravo byla postavena těsně před požárem v roce 1194 v románském stylu a je tak nejvyšší zachovanou věží svého druhu.

Dalším klenotem je pak sbírka středověké vitráže, která je v Chartres největší na světě a byla první, která obsahovala modrou barvu.

Svatá halena

Rok poté, co se stal císařem roku 875, Karel Holohlavý, vnuk Karla Velikého, daroval Chartres Sancta Camisia, tedy kus oděvu, o němž se věří, že ho měla na sobě Panenka Marie, když porodila Ježíše Krista.

Od té doby tisíce a tisíce věřících cestovaly a cestují do této katedrály s nadějí, že je posvátná relikvie vyléčí. Síly této relikvie byly potvrzeny v roce 911, kdy tato látka pravděpodobně zachránila město od nájezdů Gótů a Vikingů.

V dnešní době je vystavena za sklem v zadní části katedrály nalevo.

Vitráž

V době, kdy knihy byly vzácné a obrovské množství lidí bylo nevzdělaných a negramotných, katedrála sloužila jako multimediální prostředek výuky. Většina ze 172 vitráží pochází ze začátku 13.století a byly zachovány obě světové války díky hrdinským autoritám města, které tehdy rozebraly prý přes dva tisíce čtverečních metrů barevného skla a uložily tyto okenní tabule jednu po druhé v Dordogne . Známá Modrá Panenka Marie a Vzkříšení Krista jsou mezi několika přeživšími originály.

Středověcí obchodníci, kteří platili za tyto vitráže, tzv. donoři, jsou reprezentováni v dolních panelech. Překrásná jsou zobrazení Noemovy Archy a Josefova pláště, nápisy na nich se čtou zleva doprava a odspoda nahoru.

Pokud máte kukátko, rozhodně s sebou, bude se hodit pokud chcete vidět dobře i na vyšší vitráže či okna.

Krypta

Návštěvníci mohou vstoupit do 110m dlouhé podzemní tajné krypty pouze v rámci prohlídkové trasy. Části krypty včetně studny, do níž Vikingové naházeli mrtvá těla svých obětí během nájezdů, jsou velmi dobře dochovány, pochází z 9.století.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce