A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Cluny - Průvodce

Klášter v Cluny byl založen v roce 910 dvanácti benediktinskými mnichy za vlády Viléma Akvitánského. Opatství v Cluny bylo samozřejmě naprosto celistvě poddané papeži, jinak však bylo naprosto nezávislé. A bylo to právě zde, kde se objevil impuls k reformě církve. Po dlouhou dobu se tak stal místní benediktinský řád vzorem ostatním církevním společenstvím. Clunyjská reforma a historie opatství v Cluny, Další zajímavá místa

Clunyjská reforma a historie opatství v Cluny

Clunyjské opatství se stalo jedním z nejvlivnějších církevních organizací ve středověké Evropě, nebylo kontrolováno ani místními biskupy, ani světskou mocí a zodpovídalo se pouze papeži.

Za nedlouhou dobu se stalo opatství naprosto nejrozsáhlejším klášterním komplexem, který se svou organizací podobal švýcarskému klášternímu komplexu v St. Gallen.

Románský kostel této církevní organizace byl největší v Evropě až do doby, kdy se postavila katedrála sv. Petra v Římě. V období své největší slávy mělo pod sebou Cluny a jeho velmi schopný opat rozsáhlou síť benediktinských opatství po celé Evropě, z nichž se rekrutovali noví papežové a další církevní hodnostáři.

V Cluny tak díky této reformě zrodila nová koncepce estetiky. Tato koncepce hlásala, že světlo obsahuje samotného Boha, proto by kostel měl být co nejvíce prosvětlen. Dalších několik zásad přispělo právě zde ke vzniku gotiky. Oproti románským stavbám jsou gotické církevní stavby mnohem světlejší. Byl to odklon, ba dokonce naprosté popření askeze, kterou hlásal v té době Bernard z Clairvaux. Zdejší klášter přestavěný v novém stylu byl první bílou holubicí nové etapy evropského středověku. Zásadní zlom pro klášter byl rok 1258, kdy se vzdal výsostního postavení. Během křesťanských válek, nástupu žebravých řádů a Velké francouzské revoluce bylo opatství vydrancováno a kolem roku 1790 prodáno, následkem těchto změn značně chátralo a po Francouzské revoluci byla devastace dokonána. Do dnešní doby se uchovalo jen deset procent tohoto obrovského komplexu, což je ohromná škoda. Nutno však říct, že se nám zachovalo velmi důležitých deset procent. Na této zbývající části si dovedete představit a dokreslit celý komplex, a pokud ne, počítačové animace při prohlídce Vám pomůžou. Svou představivost byste ale přesto měli trochu namáhat, protože robustní zvonice (důležitý bod) zůstala a dává tak tušit majestátnost, jež zde bývala kdysi. Kostel je svým pojetím pětilodní bazilika se dvěma příčnými loděmi.

Další zajímavá místa

Uprostřed kláštera se nachází budova Vysoké školy umění a uměleckých řemesel obklopena kolejemi. V ceně prohlídky je i vstupenka do Muzea umění a archeologie. I přesto, že vlastně navštívíte jen jednu desetinku celého kláštera, uvidíte mnoho budov, které mají co nabídnout. Kromě zvonice to je sklad mouky a již zmíněná muzea.

V Cluny neexistuje vlakové nádraží, takže s vlakem nepočítejte. Dostanete se sem autobusem, autem nebo na kole či kolečkových bruslích.

Opatství Cluny (nahrál: Lucie Tichá)
Opatství Cluny
Opatství Cluny - interier zvonice (nahrál: Lucie Tichá)
Opatství Cluny - interier zvonice
Opatství Cluny (nahrál: Lucie Tichá)
Opatství Cluny
Vysoká škola umění a uměleckých řemesel, Cluny (nahrál: Lucie Tichá)
Vysoká škola umění a uměleckých řemesel, Cluny
Opatství Cluny (nahrál: Lucie Tichá)
Opatství Cluny

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce