A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Korsika - Průvodce

Túra k jezeru Nino se řadí k těm středně náročným. Před námi je asi 700 metrů převýšení, z nich ale jen posledních tři sta vede nad hranicí lesa. Celkem nám tento okruh zabere necelých 5 hodin, můžeme si tedy dovolit luxus vyrazit až kolem poledne. V tom případě se ale budeme muset smířit s houfy turistů. Každý ať si zvolí své priority…

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Nástupním místem pro tento trek je parkoviště zvané Poppaghia na silnici mezi přehradní nádrží Calacuccia a průsmykem Col de Vergio (vzdušnou čarou asi 5 km před průsmykem). Z počátku pochodujeme po dobře značené lesní cestě. Asi po 10 minutách z lesňačky odbočuje stezka vinoucí se na levém (podle geografických zvyklostí, v našem směru po pravém) břehu potoka Colga.

Pokračujeme nádherným lesem tvořeným ztepilými borovicemi zvaným Valdu Niellu (Černý les). Občas mineme pozoruhodného kamenného mužíka připomínajícího malé umělecké dílo. Asi po 1,5 hodině necháme Černý les za námi a dostaneme se na rozsáhlá skalnatá plata. Za chvíli jsme už u salaše Berg de Colga. Hned u ní teče potok, považovat jeho vodu za pitnou je ale vzhledem k velkému množství turistů dosti riskantní.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Zbývá nám posledních 300 výškových metrů, které ale (za pěkného počasí) budeme muset zdolat v žáru odpoledního slunce. Při pohledu zpátky objevíme na obzoru se tyčící Monte Cinto a Paglii Orbu. Kousek před hřebenem skalní plata končí, před námi už je jen několik posledních metrů vedených po cestičkách prosekaných v hustém houští. Po dosažení hřebene se naposledy ohlédněme na korsické velikány. Poté už můžeme sestoupit k úchvatnému jezeru Nino.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Na březích jezera se pasou desítky polodivokých koní všech barev a velikostí. I když břeh jezera je v tomto případě zavádějící pojem. Celá travnatá plošina je totiž protkána stovkami malých průplavů, jež snadno překročíme suchou nohou. Na první pohled je vidět, že se velikost jezera během roku výrazně mění.

Obejděme si toto čarokrásné jezero alespoň jednou, abychom od jeho jihovýchodního konce mohli obdivovat masiv druhé nejvyšší hory Korsiky, Monte Rotonda (2622 m n.m.). Pokračováním po západním břehu jezera se dostaneme k železné trubce, z níž vytéká osvěžující voda. Při svačince se k nám přiblíží místní koně. Někteří z nich si bezostyšně „řeknou“ o něco k snědku.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
;;;
Korsika
Korsika
;;;

Nyní máme dvě možnosti. Vrátit se výstupovou trasou (asi 1,5 hodiny) nebo to vzít po GR 20 kolem Capu a u Tozzu až do sedla Bocca San Pedru (2,5 hodiny). Kousek před sedlem se můžeme už jenom divit síle, vytrvalosti a stálosti místního větru, jak dokládají zvláštně tvarované stromy.

V sedle, v němž se nacházejí boží muka, odbočíme doprava. Po asi 500 metrech se dostaneme na křižovatku značených cest. Neodbočujme a pokračujme po prudce se svažující cestičce. Přicházejí na řadu nekonečné serpentiny.

Se zmenšujícím se svahem se stezka rozšiřuje a brzo přechází v lesní cestu. Asi po 20 minutách se dostaneme na asfaltovou silnici, po které se vydáme doprava. Čekají nás asi tři kilometry nepříjemném chůze po asfaltu. U parkoviště očekávejme ještě jednu perličku - stáda polodivokých prasata, která se sem v pozdním odpoledni často stahují z celého okolí. A tak se raději rychle schovejme do svých aut.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud