A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Korsika - Průvodce

Prehistorické menhiry a dolmeny se na Korsice datují do doby 3000 let př. Kristem.

Prehistorické menhiry a dolmeny se na Korsice datují do doby 3000 let př. Kristem. Důvod jejich existence je (podobně jako u Stonehange v Anglii či u soch na Velikonočních ostrovech) opředen tajemstvím. Možná si chtěli jejich stavitelé zajistit přízeň bohů, možná jimi vyjadřovali úctu ke svým předků a možná taky něco úplně jiného … Až 3 metry vysoké megality mívají oči, nos, ústa, uši a některé i třeba náhrdelník. U mnohých z nich poznáme pohlaví a někdy dokonce i společenské postavení (bojovník, zemědělec…). V současné době nalezneme nejvíce prehistorických soch na jihozápadě Korsiky. Tato oblast je poměrně řídce osídlená a bujně zarostlá macchií, což zdejší megality uchránilo před osudem megalitů na jiných částech ostrova, kde byly v minulosti často využívány jako kvalitní stavební materiál.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Jako první se o korsické megality odborně zajímal francouzský spisovatel a archeolog Prosper Meriméé, který své výzkumy publikoval v roce 1840 v knize Notes d`un Voyage en Corse. Toto dílo se však nesetkalo s velkým ohlasem a upadlo na dalších sto let v zapomnění. Impulsem pro další výzkum byl v roce 1946 objev amatérského archeologa Charles-Antoine Cesariho, který při svých procházkách po ostrově našel několik menhirů.

O Cesariho objevu se dozvěděl i francouzský archeolog Roger Grosjeau, který začal celý ostrov systematicky prohledávat. Během následujících dvanácti let našel desítky dalších menhirů. V roce 1955 byla objevena dnes nejznámější oblast Filitosa. Po roce 1958 byl systematický průzkum ostrova ukončen, přesto se i dnes v macchii nějaký ten menhir občas najde. A křoviny možná dodnes skrývají novou Filitosu.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

V současné době turisty nejnavštěvovanější oblastí je Filitosa. Důvodem jejího věhlasu je ale hlavně její snadná dostupnost, ve svém inventáři toho nemá více než třeba Cauria. Autem se do ní nejlépe dostaneme, pokud na silnici N196 mezi Ajacciem a Proprianem odbočíme na Sollacaro. Asi po 20 minutách jízdy (od odbočení z hlavní silnice) se dostaneme do vesničky Filitosa, na jejímž okraji se nachází naleziště. Připravme si asi 5 € na osobu za vstup. Během prohlídky několika desítek menhirů všech tvarů a velikostí nás bude doprovázet tajuplná hudba. Kromě menhirů se zde vyskytují i mladší vykopávky, např. základy středověkých domů. Kromě nich se v areálu, stejně jako všude na Korsice, pasou krávy. Takže pozor, kam šlapeme.

Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika
Korsika

Další významné naleziště se jmenuje Cauria. Nachází se také nedaleko silnice N196, tentokrát ale v úseku Sarténe-Bonifacio. Asi dva kilometry za Sarténe odbočíme na silnici D48 (směr Tizzano). Zhruba po pěti kilometrech odbočíme doleva na úzkou silničku obklopenou macchií. Po dalších asi 3 kilometrech se na obzoru objeví prví megalit, Dolmen de Fontanaccia. Zaparkujme na prvním parkovišti a dále pokračujme (asi 15 minut) pěšky.

Domorodci je toto místo kvůli své tajemné síle nazývané „Ďáblova kovárna“. Ve skutečnosti se jedná o pohřební svatyni starou asi 4000 let, nejstarší svého druhu na Korsice. Nejstarší svého druhu proto, že se v této době měnily na ostrově pohřební zvyky. Do té doby se kamenná rakev s tělem zakopávala do země, nyní už ale byla umisťována na povrchu na nějakém vyvýšeném místě nedaleko pohřební svatyně.

Asi 200 metrů východně od svatyně se nachází Alignement de Stantari, což je 20 menhirů opracovaných do podoby muže. Dva z těchto menhirů svým zpracováním výrazně vyčnívají - mají hrubě vytesané oči a nos a nesou meč. Vydáme-li se od svatyně na jih, dojdeme na Alignement de Renaggiu, kde se mezi nízkými houštinami nachází asi 40 menhirů postavených v řadách za sebou.
Největší koncentrace menhirů na Korsice se vyskytuje na místě zvaném Alignement de Palaggiu. Do této oblasti se dostaneme, pokud po již zmiňované silnice D48 budeme pokračovat místo odbočení do Caurie stále rovně. Asi po třech kilometrech se dostaneme k vinicím. Pokračujeme dalších zhruba 1500 metrů až k odbočce na polní cestu, po které se vydáme. Po 1200 metrech začínají první menhiry.

Na první pohled připomíná rozmístění zdejších menhirů vojáky na bojišti. Mezi 258 bojovníky vyčnívají tři, kteří nesou zbraně a mají i pečlivě vytesaný obličej. Nalezneme je hned v první řadě. Celé pole menhirů pochází z doby 1800 př. n. l. Názory na důvod jeho vzniku se velmi liší. Např. podle známého korsického archeologa Rogera Grosjeaniho měli působit jako odstrašující prostředek proti případným dobyvatelům.

. (nahrál: BERUSSKA)
.
HLAVA KRÁLE (nahrál: BERUSSKA)
HLAVA KRÁLE
. (nahrál: BERUSSKA)
.
 (nahrál: BERUSSKA)
 (nahrál: BERUSSKA)

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud