A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Orléans - Průvodce

Živé pivnice rozptýlené po celém městě Vás nenechají v klidu, a pokud jste sem přijeli za památkami uprostřed léta, buďte si jisti, že v tomto vibrujícím městě plném památek vezmete zavděk oroseným studeným mokem, ovšem ne z půllitrů na jaké jsme zvyklí, nýbrž z běžných francouzských dvoudecek na stopce. Johanka z Arku, Katedrála Svatého Kříže, Dům Johanky z Arku, Muzeum výtvarného umění, Groslotův dům, Přírodovědné muzeum, Muzeum historie a archeologie

Jakožto hlavní město regionu na horním toku Loiry, Orléans ztělesňuje rozptýlení a možnosti velkého města, ale zároveň se chlubí maloměstským charakterem, kdy se lidé vzájemně poznávají a zdraví.

Najdete zde docela poklidné a příjemné předměstí, v centru naopak plno komerčních zón a čtvrtí, ale to, za čím sem jezdí mraky turistů je Staré město, které se může chlubit až oslnivě zachovalou renesanční architekturou.

Pomyslnou třešničku na dortu orléanské architektury ztělesňuje gotická katedrála, která je skutečně magickým místem města. Vřele doporučuji zajít sem velmi brzy po ránu, kdy budete mít klid nejen na prohlídku, ale také na celkové splynutí s místním prostorem.

Gotických katedrál je po Francii rozeseto mnoho, mě však tato okouzlila opravdu silně. Velký podíl na tom jistě měl i fakt, že jsem neměla za zády dav japonských, jinak velmi milých, turistů, kteří při své cestě Evropou loví zážitky rychlostí blesku, a tak jejich fotoaparáty cvakají všemi možným i nemožnými směry.

Velmi typickým produktem oblasti kolem Orléansu jsou vitráže. Toto řemeslo z 11.století se v Orléans uchovalo živé až do dneška a najdete jej prakticky všude. Od řemeslnických obchůdků a dílen počínaje, až po vitráže v katedrále a kostelech.

Johanka z Arku

Jak to všechno začalo Legenda o panně Orleánské Předzvěst pádu a pád světice

Ovšem tím nejdůležitějším symbolem města je samozřejmě Johanka z Arku (Jeanne d\'Arc), jinými ekvivalenty též Jana z Arku nebo přímo Panna Orléanská. V roce 1429 Johanka z Arku získala titul Panny Orleánské poté, co osvobodila město od anglické nadvlády. Triumfálně vpochodovala do města do ulicí de Bourgogne, která je ve městě nejstarší a dnes je to jedna z nejvýznamnějších ulic.

Ve městě je Johance z Arku zasvěcena každá památka hodnotnějšího charakteru. Tak se na ní trochu podíváme..

Jak to všechno začalo

Johanka z Arku je velmi silný příběh, který stále láká tvůrce znovu a znovu ho představovat publiku. Pojďme se, ale podívat, co všechno se odehrálo v souvislostech s městem Orléans a proč je Johanka z Arku tak silně uctívaná zrovna zde.

Johanka se narodila v roce 1412 ve vesničce Domrémy la Pucelle v regionu Alsasko, v severovýchodní části Francie.

Její jméno bylo Jeanne Darc. Takže Jeanne d\'Arc byla jen pozdější chyba při přepisu.

Narodila se do běžné sedlácké rodiny a do docela neklidného období. Tou dobou probíhala v plném proudu Stoletá válka, tedy válka mezi Francouzi a Angličany. Právě odsud plyne vzájemná nevraživost, kterou rozpoznáte u mnoha obyvatel dodnes. Jsou tací, kteří tento postoj otevřeně ventilují a stále řeší události Stoleté války.

Nicméně Johanka byla od dětství vedena k víře, celá rodina byla silně věřící. Někdy kolem třinácti let začala Johanka slyšet hlasy a usoudila, že takto k ní promlouvá archanděl Gabriel a jiní svatí. Roku 1429 se na pokyn těchto svatých vydala za správcem regionu a vyžádala si na něm družinu, koně, výbavu a výstroj pro rytíře a aby ji poslal do války. Byla si jista, že v téměř beznadějné situaci je to právě ona, kdo pozvedne Francii. Přes všechny výsměchy a nedůvěru trvala na své cestě za tehdejším nástupcem trůnu Karlem VII. a nakonec uspěla a vydala se na cestu ještě téhož roku.

Legenda o panně Orleánské

Mezitím se po celé Francii roznesly zkazky o urputné dívce, která ví, že jen ona je schopna zachránit Francii a jde za svým cílem. Přes nejrůznější peripetie a těžkosti na konec byla Johanka přijata ke Karlu VII., ale ten si chtěl Johanku vyzkoušet zda ji opravdu posílá Bůh, a tak se sám vmísil mezi dvořany na trůn posadil náhradníka. Johanka však tuto lest okamžitě prohlédla a pravého následníka trůnu našla i v davu. V rozhovoru sdělila Karlu VII., že jen on, a nikdo jiný, má právo na francouzskou korunu. Tím dokázala, že ji opravdu posílá Bůh a beze strachu jí svěřil vojsko a poslal do Orléansu. Musela ještě projít různými zkouškami před církevními hodnostáři, Johanka uspěla ve všech a dostala meč na němž bylo vyryto pět křížů.

Do Orléansu, posledním městě odolávajícího anglické okupaci, Johanka dorazila Burgundskou branou jako osoba silně očekávaná, jako boží stvoření a jediná šance na záchranu. Johanka se nejprve ubytovala u Jacquese Bouchera, kde je dnes její muzeum, a poté se šla podívat na svou armádu.

Nutno říct, že byla velmi zklamaná. Karel IV. jí přislíbil armádu, místo ní však bylo město plné již zlomených a apatických lidí, Johanku tedy čekala další práce a to namotivovat lid, přesvědčit jej, vzbudit zápal k boji za svou zemi. Johanka všechno tohle dokázala. Anglického krále v dopise varovala, že jí posílá samotný Bůh, ať tedy vrátí všechna města a území, jichž Angličané nabyli nucenou formou a opustí Francii, pokud ne, že ona sama bude Angličany po celé Francii honit a pobíjet.

Angličané na dopis reagovali bitvou, kterou Francouzi pod vedením Johanky s přehledem vyhráli. Byla to první vyhraná bitva po mnoha prohraných, radost byla neskonalá, a to všechno díky Panně Orléanské, jak byla Johanka od této bitvy nazývána.

Poté se plánovalo znovudobytí území na severu Francie, pod vedením Panny Orléanské Francouzi, jak jinak, vyhráli. Přicházela další a další zachráněná území a města a vyhrané bitvy, Johanka se stala symbolem znovuprobuzení Francie, symbolem úspěchu, byla lidmi milována.

Čím víc, jak byla milována a obdivována prostým lidem, tím větší byly pochyby následníka trůnu Karla VII., zda Johanka sama nemá v úmyslu převzít trůn. Následně proběhla bezproblémová korunovace Karla VII., za niž částečně vděčil i Johance, jako znamení vděku odpustil Johančině rodnému městu navždy platit daně. Johanka tou dobou zažívá naprostou adoraci celého národa, její napodobeniny a medailonky se začaly masivně vyrábět a šířit mezi lidem.

Předzvěst pádu a pád světice

Paříž, hlavní taktické město, však zůstala i po obléhání a útocích francouzů i nadále pod anglickou korunou. Po dalších komplikovaných vyjednáváních Johanka uslyšela zase hlasy svatých, kteří ji sdělili, že bude zajata. Tak se také stalo, zajali ji Burgundští, kteří ji prodali do zajetí Angličanům, ti odvezli Johanku na svá dobytá území, tedy do Normandie , až do města Rouen . Tam byla vězněna více než rok a byl zahájen církevní soud, jehož výsledkem bylo označení Johanky za čarodějnici a kacířku.

Tak nakonec skončil v květnu roku 1431 upálením život zachránkyně Francie, té, která vzkřísila slabou a pohasínající jiskru naděje, na hranici na hlavním náměstí v Rouen. Při upálení měla při sobě jednoduchý křížek ze dvou klacíků, ke kterému se modlila. Byla upálena zaživa ve svých devatenácti letech, její popel byl vysypán do řeky Seiny.

Několik let poté dobyl francouzský král Paříž a za dalších několik let opustili Angličané Francii nadobro. Zůstal jim jen přístav Calais a dvě menší městečka nedaleko.

Katedrála Svatého Kříže

Už z daleko uvidíte vztyčený vnější pilířový opěrný systém s gotickými lomenými oblouky.

S dramatickými vnitřními oblouky a nádherně zachovalým vnějším opěrným systémem je katedrála v Orléans skutečným korunním klenotem města.

Její věžičky se tyčí do výšky 106 metrů a je možno je zahlédnout odkudkoliv ve městě. Původně vystavěná katedrála ve 13.století byla z větší části přestavěna za vlády Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. Ve sklepení však najdete zbytky založení, dokonce i jiné pozůstatky z doby založení prvního svatostánku na témže místě ve 4.století.

Katedrála je svědkem a hlavně držitelem pozůstatků z důležitých momentů historie jako jsou barbarské útoky na město, Stoletá válka, náboženské války, Francouzská Revoluce a druhá světová válka.

Živě zpracované vitráže z 19.století zobrazují momenty ze života Johanky z Arku prolínají celou katedrálou, ovšem najdete zde Johančinu kapli, a v ní Johančino brnění, meč a sochu. Pokud budete mít štěstí, nachomýtnete se zrovna k oslavám Panny Orléanské, které se konají každoročně a jsou živým symbolem města.

Dům Johanky z Arku

Naproti poště se nachází malé hrázděné stavení, jež slouží jako muzeum, které rekonstruuje celý příběh Johanky z Arku. Právě v tomto domě byla Johanka během svého pobytu v Orléans ubytovaná. V tomto skromném muzeu objevíte modely města z roku 1429, k nimž je pouštěno vyprávění, které jak jinak, líčí události, jež se odehrály okolo sedmiměsíčního obléhání města Orléans. Ve třetím podlaží se nachází sbírka věnovaná každoročnímu festivalu, který se koná na počest Johanky z Arku. Pokud jste do Orléans přijeli jen a pouze kvůli Johance z Arku, a nebo se o ní chcete dozvědět maximum, vydejte se do Centra Johanky z Arku v Mediatéce v Orléansu, které obsahuje rozsáhlou knihovnu s více než 16-ti tisíci dokumenty souvisejícími s hrdinkou tohoto města.

Květinový park

Původně byl tento park vytvořen, aby hostil mezinárodní květinovou přehlídku v roce 1967. Po skončení přehlídky se město rozhodlo park otevřít občanům a využívat ho.

V tomto rozsáhlém parku, který obsahuje vzácné květiny, voliéry se vzácným ptactvem, menším zvířectvem a rezervací motýlů se čtyřiceti exotickými druhy, které těkají mezi tropickou faunou, uvidíte jak mladí i staří navštěvují zónu pikniků a hřišť a užívají svého volna. Za 2€ si můžete zajezdit malinkým vláčkem okolo parku a nepřijít tak o vůbec žádnou místní zajímavost..

Muzeum výtvarného umění

Unikátní muzejní sbírka obsahuje italské, vlámské a francouzské malby a sochy z rozmezí od 15. do 20. století. Navíc kromě tradičně zastoupených sbírek se pyšní neobvykle silnou sbírkou ze 17. a 18. století.

Zároveň muzeum hostí moderní umění a archeologické vykopávky. Podívejte se rozhodně na Vélasquézova proslulého Apoštola, za zmínku rozhodně stojí i francouzská druhá nejobsáhlejší kolekce Chardinových maleb. Sbírky z 19. a 20.století obsahují malby Van Dycka, Bouchera, Delacroixe a Gaugina.

Groslotův dům

Budova byla postavena v roce 1550 královským správcem Jacquesem Groslotem. Tento překrásný renesanční dům sloužil jako královská místní rezidence po dvě století, následně sloužil jako orléanská radnice až do 19. století. První místnost je naplněna a věnována pamětihodnostem týkajících se Johanky z Arku. Druhá místnost byla kdysi jedním z posledních míst odpočinku Františka II., který zemřel za skandálních událostí v roce 1560. Královsky vybavené prostorné interiéry jsou často místem konání svateb a různých recepcí. Za budovou se rozkládá zahrada z 19.století, kde na Vás přímo dýchne mírumilovnost, klid a rozjímání. V zahradě se nachází renesanční kaplička, která je místem odpočinku od rušného města.

Přírodovědné muzeum

Je obdivováno nejen školáky, ale i nadšenci přírody. Toto muzeum vypráví vtipnou a poutavou formou poznatky z přírody a vysvětluje tak na zajímavých příkladech přírodní procesy. Zároveň ukazuje divoká zvířata v prostředí, jež napodobuje jejich přirozené prostředí.

Určitě se nezapomeňte kouknout na lidské lebky, kostry opic a preparované netopýry. V místnosti zvláštností (Cabinet de Couriosités) naleznete skleník s úlovky ze Středozemního moře, v posledním patře si můžete odpočinout, je tam totiž lenošící salonek.

Muzeum Historie a archeologie města Orléans

Muzeum se nachází na nádvoří hotelu Cabou a orléanští obyvatele jsou na něj značně pyšní. Nachází se zde poklady Neuvy en Sousllias, pozoruhodná sada galořímských bronzových soch nalezených v Orléanském regionu.

V horních patrech je umístěna sbírka umění ze 16.a 17. století včetně zvláštní busty a místního nejoblíbenějšího svatého jímž není nikdo jiný než Johanka z Arku.

Socha Johanky z Arku (nahrál: admin)
Socha Johanky z Arku
Další socha Johanky z Arku (nahrál: admin)
Další socha Johanky z Arku
Dům Johanky z Arku (nahrál: admin)
Dům Johanky z Arku
Katedrála Svatého Kříže (nahrál: admin)
Katedrála Svatého Kříže
Johanka z Arku - jezdecká socha (nahrál: petras21)
Johanka z Arku - jezdecká socha

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce