A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Paříž - Průvodce

Ostrov Ile De La Cité (Katedrála Notre-Dame Náměstí Place du Parvis Svatá kaple Conciergerie Square de l´Ile-de-France) Ostrov svatého Ludvíka

Na řece Seině, uprostřed města, jsou dva ostrovy. Menší Ile St. Louis (na kterém se nachází nejužší dům v Paříži), větší Ile de la Cité. Oba dva si dobře prohlédnete z výletních lodí, které vyjíždějí u mostu Pont Neuf na levém břehu Seiny.

Ostrov Ile St. Louis patří k málo navštěvovaným místům Paříže. Díky tomu si zachoval svou příjemnou atmosféru a podle mého názoru patří k nejkrásnějším místům Paříže. Zato Ile de la Cité navštěvuje hodně turistů. Ostrov totiž na návštěvu rozhodně stojí, a to nejen ve dne , ale i v noci, kdy se stává hlavním centrem venkovního nočního života bavících se převážně mladších lidí.

Ile De La Cité

Ostrov La Cité je nejstarší osídlenou částí Paříže. Stojí na něm také jedna z nejvýznamnějších kulturních památek Paříže – katedrála Notre-Dame.
Jedinou stanicí metra na ostrově je stanice Cité (fialová linka č. 4)

Katedrála Notre-Dame

Katedrála se začala budovat již kolem roku 1160 (většina materiálů uvádí rok 1163) na přání biskupa Maurice de Sully. Z největší části byla dokončena v roce 1345, se stavbou se však pokračovalo i nadále. katedrála stojí na místě, které již v době před naším letopočtem sloužilo k náboženským účelům a tak není divu, že se zde významné události konaly i před jejím dokončením.

V roce 1239 se zde Ludvík Svatý vzdal trůnu, probíhaly tu korunovace francouzských králů (např. Marie Stuartovny) a rehabilitační proces Johanky z Arku začal také tady.
Vchod do katedrály je z náměstí Place du Parvis.

Průčelí katedrály je rozděleno na tři portály, na prostředním z nich jsou vyobrazeny výjevy posledního soudu. Levý nese jméno Portál Panny Marie, již zmiňovaný prostřední je Portál Posledního soudu a pravý se nazývá Portál sv. Anny. Obě věže jsou pro návštěvníky denně přístupné.

Můžete si tak z blízka prohlédnout některé chrliče, horní části kostela a některé partie střechy. Interiér katedrály je turistům též přístupný každý den, pokud se zrovna nekoná mše.

Katedrála
Katedrála

Náměstí Place du Parvis

Náměstí vzniklo v 19. století po stržení budov nemocnice Hôtel-Dieu. Její zbytek stojí na náměstí Place du Parvis naproti katedrále doteď. Z náměstí je také vchod do Archeologické krypty (Crypte archéologique), kde je možné vidět zbytky a základy staveb ze 3. – 19. století.

Ve dne se zde potkáte převážně s prodavači suvenýrů, v noci pak náměstí ožívá a vy stanete svědkem pravého večerního a nočního života Paříže.

Zvláště v létě tu každý večer předvádějí své umění polykači ohňů a mladí kluci ovládající brake dance. Dalším místem, kde pravidelně lidé skáčou na kolečkových bruslích a různě kličkují mezi kelímky je malý most napravo za katedrálou.

Svatá kaple, kaple Všech svatých

(Sainte Chapelle) Další významnou gotickou stavbou na ostrově je kaple Všech svatých. Vchod do ní naleznete z ulice Boulevard du Palais. Pokud hodláte navštívit i další památku ostrova La Conciergerie, doporučuji Vám zakoupit si kombinovanou vstupenku (billet jumelé) v pokladně před La Conciergerie, kde bývají menší fronty než u pokladny při vstupu do Svaté kaple.

Kaple Všech svatých byla postavena za vlády Ludvíka IX. Svatého za účelem uchování údajně pravé Kristovy trnové koruny, kterou Ludvík zakoupil v roce 1239 v Cařihradu (dnešní Istanbul).

Kaple je dvoupatrová, což bylo pro tehdejší dobu typické. Dolní kostel má tři lodě a sloužil pro bohoslužby dvora. Ke stejnému účelu sloužila i horní kaple, užívat ji směl však výhradně král a jeho rodina. Horní kaple je tvořena pouze jednou chrámovou lodí. Obě dvě jsou velmi pestrobarevně zdobeny. Celá kaple byla navržena architektem Pierrem de Montreuil.

Conciergerie

Daleko méně navštěvovaná než kaple Všech svatých, ne však o to méně zajímavá, je La Conciergerie. Jméno nese podle královského místodržícího, který řídil její chod. Vchod naleznete z nábřeží Quai de l´Horloge.

Prostory Conciergerie sloužily za Velké francouzské revoluce jakobínské vládě jako vězení pro občany odsouzené k smrti. Jedním z nich byla i Marie Antoinetta. Vězni byly popravováni na dnešním Náměstí Svornosti (Place de la Concorde).

Square de l´Ile-de-France

Právě na tomto náměstí byla za vlády Napoleona III. otevřena díky povídce Edgara Allana Poea známá márnice (La Morgue), kde se vystavovaly neidentifikované mrtvoly. V roce 1910 byla márnice zrušena, do té doby byla prý hojně navštěvována.

Ile St. Louis (Ostrov svatého Ludvíka)

Ostrov sv. Ludvíka je nejmenší pařížský ostrov se spoustou zajímavých budov. S ostrovem L´Ile de Cité je spojem malým mostem Pont St. Louis. Vznikl postupným spojováním (v letech 1627 – 1664) dvou dříve samostatných ostrovů: Ile aux Vaches (Ostrov krav, Ostrov u krav) a Ile Notre-Dame (Ostrov Matky Boží).

Na ostrově nalezneme kostel sv. Ludvíka Na ostrově (Église St.-Louis-en-l´Ile) s bohatou ornamentální výzdobou pocházejícího z let 1664-1726.

Část svého života na ostrově bydlel i významný francouzský básník Charles Baudelaire.

Na levém břehu Seiny, malinký kousek od ostrova je velmi zajímavé náměstí Square René-Viviani. Roste zde nejstarší strom Paříže (když nepočítáme dřeviny v botanické zahradě). Francouzský botanik Robin zde v roce 1680 zasadil akát dovezený ze Severní Ameriky. A podle tohoto botanika dostal akát ve francouzštině také jméno, francouzsky se akát řekne „le robinier“.

Další zajímavostí na náměstí je kostel sv. Juliána Pohostinného (Église St.-Julien-le-Pauvre). Současnou podobu kostel získal v letech 1165-1220. V 13.-16. století se zde volil rektor univerzity. Od roku 1889 patří katolické církvi. Od kostela je nádherný výhled na ostrov L´Ile de Cité.

La Consiergerie (nahrál: slávka)
La Consiergerie
Sainte Capelle a Justiční palác (nahrál: slávka)
Sainte Capelle a Justiční palác
náměstí před Justičním palácem (nahrál: slávka)
náměstí před Justičním palácem
pohled na ostrov Ile De La Cité (nahrál: slávka)
pohled na ostrov Ile De La Cité
Justiční palác (nahrál: slávka)
Justiční palác
Notre Dame (nahrál: NOi)
Notre Dame
Notre-Dame a hřbitov Pere Lachaise (nahrál: Marie9)
Notre-Dame a hřbitov Pere Lachaise

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA