A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Poitiers - Průvodce

Po hodinách dějepisu se nám vybaví bitva u Poitiers. Je to jedna z velkých bitev Stoleté války, kdy bojovali Francouzi společně se Skoty proti Angličanům spojeným s Flanderskými vojsky. Bitvu tenkrát vyhráli Angličané. Historie, Katedrála Panny Marie, Katedrála sv. Petra, Baptisterium Sv. Jana, Kostel sv. Radegondy, Muzeum sv. Kříže, Futuroscope

Ovšem Poitiers je především městem mnoha kostelů, které jsou i přes v historii proběhlé potlačení Maurů poznamenány maurskou kulturou hrázděných domů a malebných uliček.

Historie

Již v 15.století bylo Poitiers hlavním městem Francie, o tuto výsadu jej pak připravila Paříž. Od 15. století zde funguje místní univerzita, nás může těšit, že Karlova Univerzita je ještě o jedno století starší. V dnešní době tvoří čtvrtinu obyvatel města studenti a tomu odpovídá i náplň kulturních akcí běžného života.

Katedrála Panny Marie

Katedrála se pyšní nejzachovalejší románskou fasádou, to je její hlavní devíza. Je provedena přesně podle románských zásad, na portálu jsou zobrazeni králové, tympanon ve třech pruzích, kde nejvýš je zobrazen Poslední soud, pod ním výjevy ze Starého Zákona a nejnižší pruh postavy biblických příběhů. Dalším výrazným vnějším znakem jsou dvě věže v maurském stylu.

Vnitřek je slabě osvětlen přes malé vitráže a dává tak možnost soustředit se na hlavní fresku, jež zobrazuje Ježíše Krista a Pannu Marii s děťátkem a kolem nich 12 apoštolů.

V létě každý večer můžete shlédnout barevné nasvícení katedrály, které jí alespoň na chvíli vrátí původní barvy ze 12. století.

Katedrála sv. Petra

Katedrála se začala stavět v roce 1162 se za podpory manželů Eleonory Akvitánské a Jindřicha II. po dobu 200 let a stavitelé zůstali po celou dobu věrni plánům ze 12.století a postavili rovnoměrnou gotickou katedrálu.

Rozlehlý interiér katedrály je proveden v čistých linkách a čítá na 267 sochařských děl. Kostelní varhany z 18.století dokonce přežily Francouzskou Revoluci.

Baptisterium Sv. Jana

Toto baptisterium ze 4. století je nejstarší křesťanskou stavbou ve Francii, v dnešní době slouží jako muzeum, kde jsou uloženy římské, merovejské a karolinské sarkofágy. Ty byly zachovány ranými křesťany, když byly zničeny římské lázně a amfiteátr v Poitiers.

Hlavní atrakcí baptisteria je křticí vana ze 4.století.

Kostel sv. Radegondy

Kostel sám o sobě není až tak zajímavý jako legenda, která se k němu váže.

V 6. století byla princezna Radegonda nucena vzít si za manžela prince Hrubiána. To samozřejmě nechtěla a zvolila jinou cestu. Prchla do tohoto kostela, kde se zachránila před svatbou a později založila první ženský klášter v regionu.

V roce 587 se Radegondě, to už byla jeptiška, ve snu zjevil Ježíš a předpověděl jí její bezprostřední smrt. Aby Radegonda snu uvěřila, nechal otisk své nohy v kamenné podlaze dříve než zmizel, tím dokázal, že sen byla pravda. Od té doby je tento kostel hojně navštěvován poutníky.

Přestože zevnějšek kostela je poměrně poničen, vnitřek obsahuje hrobku Radegondy a působivé fresky a vitráže.

Muzeum sv. Kříže

Toto muzeum obsahuje všechno od místních prehistorických artefaktů po římské mince, středověké náhrobky a renesanční umění. V podzemí jsou k vidění vykopávky s originálními zdmi a základy starověkých domů. Čas od času jsou pořádány i výstavy současného umění.

Futuroscope

Pokud jste pravidelnými návštěvníky IMAXu, určitě Vás Futuroscope osloví. A pokud nejste, zamilujete si zde 3D kino. Lunapark s vizuálními efekty, 3D kiny, virtuální realitou a dalšími triky je rozhodně zajímavý. Vřele doporučuji i přes vyšší vstupné si zde opravdu užijte celý den.

Ve futuruscope dostanete 3D brýle (nahrál: admin)
Ve futuruscope dostanete 3D brýle
Románská fasáda katedrály Panny Marie (nahrál: admin)
Románská fasáda katedrály Panny Marie

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Články odjinud

Blesk pro ženy

Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?
Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?