A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Průvodce

Při toulkách Korsikou můžeme zejména v okolí Calvi a ve středu ostrova narazit na muže v zeleném běhající v útvaru.

Jak jistě tušíte, jedná se o francouzskou cizineckou legii. Názory na její příslušníky se velmi liší. Někdo v nich vidí dobrodruhy a hrdlořezy, jiný muže odvážně nasazující své životy pro ochranu lidských práv i v těch nejzapomenutějších oblastech světa. V žádném případě se jich ale turista bát nemusí. Ať jsou vnitřně jakýkoli, navenek si žádný z nich nic špatného udělat nedovolí. V jejich útvarech totiž panuje přísná disciplína, i za sebemenší prohřešek hrozí legionáři přísný trest.

Francouzská cizinecká byla založena 10. března 1831 na rozkaz francouzské krále Ludvíka Filipa, který se takto snažil vynahradit velký počet dezercí ve francouzské koloniální armádě. Zpočátku brala FCL každého muže mezi 18 a 40 lety, čímž se stala úkrytem mnoha kriminálních živlů.

První uznání si jednotky legie dobyly u městečka Camerone, kde se v počtu několika desítek mužů bránili přesile několikasethlavé armády. Svůj úkol, převoz zlata, ale i přes téměř totální ztráty splnily. Na počest této bitvy se každoročně pořádá legionářský svátek, který má všem legionářům připomenout jejich slib - ochotu padnout za Francii. Od této doby až do první světové války bojovali legionáři všude, kde si to vyžádaly zájmy Francie. Kromě bojových úkolů měli legionáři za úkol budovat silnice a železnice. První světová válka přinesla legii velké ztráty, při útocích na Sommě, Marně či Bois de Hangare padla téměř třetina legionářů.
Velký zlom v činnosti legie přináší až rozpadající se francouzská koloniální říše po druhé světové válce. Nejprve byla legie přinucena stáhnout se z Indočíny, když v bojích u pevnosti Dien Bien Phu v roce 1954 utržila krvavé ztráty. Po této porážce se legionáři vrátili na svou domovskou základnu v Alžírsku, kde je brzy pohltily boje o nezávislost. Poté co nový francouzský prezident, generál de Gaulle, udělil Alžírsku nezávislost, přesunuly se jednotky cizinecké legie do vlastní Francie - a její paradesantní brigáda na Korsiku.

V současné době, v souvislosti s rozpadem východního bloku a se stále větší chudobou v některých postkomunistických republikách, nabídka osob toužících po službě v legii vysoce převyšuje poptávku po nich. Následkem toho se legionářem může stát jen ten, který složí náročné fyzické i psychické testy. Průměrně je z každé stovky mužů přijato pouhých patnáct. Vybraní vojáci procházejí čtyřměsíčním základním výcvikem a poté jsou umístěni do jedné ze základen francouzské cizinecké legie. Běžné jednotky (pěšáci) mají sídlo v Marseille a Aubagne, ženisté sídlí v Avignonu, obrněná brigáda v Orange, parašutisté na Korsice. Z mimoevropských zemí najdeme legionáře ještě v africkém Djibouti, ve Francouzské Guyaně (kde střeží francouzské kosmické středisko), na Tahiti a na Madagaskaru.

Na závěr je potřeba dodat, že služba v cizinecké legii (jako v každé jiné cizí armádě) je naším zákonem zakázána. Porušením tohoto paragrafu se dopouštíme trestného činu se sazbou odnětí svobody až na 8 let. Přesto se odhaduje, že ve francouzské cizinecké legii v současné době slouží asi 150 Čechů (z celkového počtu 8 tisíc mužů).

Camerone  (nahrál: JirikSEMIS)
Camerone

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA