A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Průvodce

V průběhu posledních čtyř staletí se na ostrově vytvořila jedinečná multikulturní společnost, když sem přicházeli Afričané, Malgaši, Komořané, Indové, Číňané, Evropané a další národy. Každá z těchto skupin s sebou přinesla i kus vlastní kultury a pomohla tak ke zformování réunionské společnosti se svou vlastní kulturou. Historie, Obyvatelstvo, menšiny, Náboženství, Politická situace, Střediska

Historie

Přestože o ostrově věděli Arabové již v 10. století (pojmenovali ho Adna Al Maghribain – Západní ostrov), obsazen a osídlen byl až roku 1642 Francouzi, kteří ho pojmenovali Ile Bourbon a využívali ho jako základnu pro kolonizaci Madagaskaru. Později na něj začali svážet africké otroky pro práci na plantážích cukrové třtiny.

Po Velké francouzské revoluci už dostal ostrov jméno La Réunion, ale nevydrželo mu dlouho. Krušné období si ostrov zažil na počátku 19. století. Nejdříve byl roku 1801 po francouzském vojevůdci přejmenován na Ile Bonaparte. Pouhých devět let nato se ho však na nějakou dobu zmocnili Britové, aby ho na Vídeňském kongresu v roce 1815 opět jako Bourbon vrátili Francii. Podruhé a zatím navždy dostal ostrov jméno La Réunion po revolucích roku 1848. Téměř o stovku let později (1946) dostal ostrov oficiálně statut francouzského zámořského departmentu a tím je dodnes.

Obyvatelstvo, menšiny

Réunion je i přes svůj poněkud drsný ráz dost hustě obydlen. Při hustotě přibližně 312 obyv./km2 zde žije asi 785 000 stálých obyvatel a každým rokem jich přibývá. Většina obyvatel žije na pobřeží.

Nejpočetnější etnickou skupinou jsou Kreolové, kteří zabírají zhruba 40 % populace. Druhou největší skupinou jsou Evropané, povětšinou Francouzi (asi 35 %). Dále zde žijí skupiny Indů (20 %), Číňanů, Arabů a další málo početné menšiny. Jsou to většinou potomci přistěhovalců, kteří sem přicházeli od 18. století.

Kreolové jsou zvláštní etnická skupina žijící na ostrovech v Indickém oceánu. Jsou to potomci a míšenci Afričanů, Malgašů, Indů, Evropanů a dalších národností, které do těchto míst přicházely v průběhu posledních několika staletí a zanechaly po sobě docela originální kulturní směsici, do které každá skupina přinesla kus kultury ze své vlasti.

Náboženství

Národnostnímu složení vcelku odpovídá také náboženská příslušnost. Většina obyvatel jsou římští katolíci, ale díky velkému zastoupení především Indů mají na ostrově velký vliv také jiná světová náboženství – především hinduismus, islám a buddhismus. Ve většině velkých měst se proto dají nalézt i hindské chrámy a mešity.

Politická situace

Réunion je jedním z 26-ti francouzských regionů a jeden ze čtyř zámořských departmentů Francie. Dění na ostrově má na starosti francouzský ministr pro zámořské departmenty. Všichni stálí obyvatelé Réunionu jsou právoplatnými občany Francie a ve francouzském parlamentu jsou zastoupeni pěti poslanci a třemi senátory.

Jako department má ostrov i svou vlastní volenou vládu, jež má 36 členů. V jejím čele stojí prefekt, jmenovaný francouzskou vládou.

Střediska

Hlavním městem je Saint Denis na severním pobřeží. Toto město představuje se svými asi 170 000 obyvateli jak politickou, tak i obchodní, hospodářskou a společenskou metropoli ostrova. V jeho blízkosti leží i mezinárodní letiště Roland Garros.

Druhým největším městem, ale prakticky nezajímavým, je St. Paul na severozápadě (70 000 obyv.)

Jakýmsi střediskem pro jih je Saint Pierre (asi 60 000 obyv.). Nedaleko St.-Pierre se nachází druhé letiště ostrova: St. Pierre Pierrefonds. To má však jen lokální význam a slouží jen pro vyhlídkové lety a na krátké lety mezi Mauritiem a Réunionem. Hlavním přístavem ostrova, kam připlouvají téměř všechny civilní i nákladní lodě, je průmyslové město s příznačným názvem Le Port .

Mezi další velká města patří například St. Louis , Le Tampon a St. André .

Nejnavštěvovanějšími a nejznámějšími letovisky jsou hlavně městečka St. Gilles , La Saline les Bains a St. Leu . Všechna leží na západním pobřeží ostrova a nabízejí ty nejlepší podmínky pro pobyt u moře.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce
Jitka Boho: Místo na terapii chodím ke kartářce