A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Toulouse - Průvodce

Město pohybu, zábavy a legrace je známé i pod jménem Růžové město. Jeďte sem až budete mít všech typicky francouzských měst plné zuby a budou Vám připadat všechna stejná. Velké město je velmi důležitým centrem jihu, jak ekonomickým, tak kulturním. Kapitol, Bazilika sv. Sernina, Muzea

Během 15. a 16. století zažilo město obchodní rozkvět a vyrostlo zde velké množství cihlových paláců. A bylo to také právě tady, kde Tomáš Akvinský seznamoval Francouze s myšlenkami Aristotela a odkud se později šířily.

Dnes je Toulouse městem studentů a kultury. Jako tradiční sport se zde hraje rugby. Pro zajímavost: Toulouse je dokonce nejvýznamnějším střediskem leteckého a kosmického průmyslu v Evropě.

Ve středu města dominuje masivní Kapitol s osmi robustními sloupy, které reprezentují osm městských konšelů, jenž vedli město po mnoho let.

Kapitol

Srdcem města a největším turistickým magnetem je tento gigantický cihlový palác s prostorným kamenným náměstím. Zdi tohoto paláce kdysi obývali konšelé, kteří formálně ovládali město po dobu mnoha let. Zajímavé je, že všechny novomanželské páry v Toulouse musí projít zdejší Obrazárnou (Salle des Illustrés).

Vedlejší sál obsahuje deset maleb postimpresionisty Henriho Martina.

Bazilika sv. Sernina

Je nejdelší románskou stavbou na světě, ale nejmarkantnějším rysem je vysoká cihlová zvonice na hexagonovém půdoryse, která vyrůstá v pěti patrech. Patra se směrem nahoru zužují, každá stěna má přesně dvě okénka, a tak vytváří siluetu šlehačkového svatebního dortu.
Ve 13.století se dominikánský řád rozhodl udělat z této baziliky svou základnu a ta zde vydržela až dodnes. Největší atrakcí v tomto svatostánku je rozhodně působivý zdobený oltář obklopený freskami. Nalevo od oltáře vzadu v kostele je krypta s poklady od rytého stříbrného brnění až po zlaté číše z doby Charlemagne.

Jakobinský reflektář a Gotický kostel ze 13. století se stal místem posledního odpočinku sv. Tomáše Akvinského. Popel jeho těla je umístěn v hrobce, jež je osvětlena zespoda. Pozornost věnujte stropu, jehož klenba je do tvaru palmy. V reflektáři jsou pořádány přechodné výstavy.

Muzea

Musée des Augustines obsahuje sbírku románských a gotických soch včetně patnácti chrličů v nádherném augustiánském klášteře.

Musée St Raymond představuje sbírku archeologických nálezů včetně několika úchvatných románských sérií obrazů nalezených ve Francii.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Články odjinud

Blesk pro ženy

Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?
Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?