A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Francie - Tours - Průvodce

Tours je známé jako město umění a historie, také díky svým hrázděným domům, Winstonovu mostu, samozřejmě zámku a katedrále Svatého Gratiena. Jako další památky je nutné zmínit baziliku Sv. Martina a věž Karla Velikého. V jinak klidném a sympatickém městě narazíte na nepřeberné množství hospůdek, barů, které lákají návštěvníky místních promenád k posezení. Katedrála sv. Gratiena, Věže baziliky sv. Martina, Nová bazilika sv. Martina, Hrad, Muzeum malby na sklo, Muzeum řemesel, Muzeum výtvarného umění

Město Tours vzniklo během chaosu za doby trvání Stoleté války mezi lety 1337 a 1453, a to spojením tří malých měst dohromady ve snaze o sebezachování.

Později v 15. a 16. století toto město vlastnilo pozici srdce francouzského království, během Druhé světové války ovšem utrpělo ohromné ztráty a jen několik málo důležitých památek zde zůstalo na svém místě nepoškozeno. Ty však dosvědčují jak krásné město bývalo a dávají tušit jeho původní lesk a glanc, které mělo na vrcholu své slávy v 15. a 16. století.

V současné době jsou břehy Loiry plné sportovců a běžců, po večerech je město plné studentů, kteří slaví své úspěchy a nebo naopak zapíjí neúspěchy až do rána.

Jen hodinu vlakem z Paříže se Tours jeví jako celkem zajímavý výlet pro ty, kterí chtějí vidět alespoň jeden zámek na Loiře. Možná městu trochu ublížím, ale pokud ho nemáte přímo po cestě, vybrala bych si jiný cíl. Ovšem v případě, že jím projíždíte, nebo se dostanete do jeho blízkosti, strávila bych zde jeden poklidný den.

Katedrála sv. Gratiena

Katedrála byla stavěná v období od 12. století do století 16. na místě, kde ve 4. století stával kostel. Románské sloupy byly ozdobeny jemnými řezbami a reliéfy ve středověku. Dvě věže, které shlíží z výšky 87 m směrem na Staré město, byly přidány během renesance a hlavní loď byla prodloužena směrem na západ. Katedrála se pyšní také oslnivou vitráží ze 13., na které ovšem poslední úpravy proběhly až ve století dvacátém.

Ačkoliv je vnitřek této katedrály v pozdně gotickém stylu, složitá fasáda katedrály kombinuje několik století architektonických vrtochů a rozmachů. Základy a některé spodní části jsou románské, většina je však gotická, ovšem kvůli pomalé výstavbě, kdy se styly vyvíjely tak, že i zde lze najít více stylů gotiky. Věže katedrály jsou již renesanční. Ovšem požitek z čistoty stylu, kterého se vám zde rozhodně nedostane, nahradí plně vyváženost a umění, se kterým jsou vzájemně prostoupeny jednotlivé styly.

Nedaleko od katedrály se nachází malý klášter, také z období renesance, který původně sloužil jako škola náboženských písní a žalmů. Na opačnou stranu od katedrály než je klášter se nachází původní arcibiskupský palác z 18. století, jenž nyní slouží jako Muzeum výtvarného umění (Musée Beaux Arts).

Věže baziliky sv. Martina

Dnes najdete na tomto místě pouze věže, což je neskutečná škoda. První kamenná bazilika zde stávala již v 5.století a bylo to nejvýznamnější křesťanské místo regionu. Bazilika pak byla několikrát přestavována až do roku 1797, kdy byla zbořena na konci Velké francouzské revoluce.

Z baziliky zbyly dvě věže, jedné se říká Věž s Orlojem a druhé Věž Karla Velikého. Obě věže dávají tušit úžasně velkorysé proporce původní baziliky sv. Martina ze 12. století, ovšem obě věže byly kdysi součástí již původní románské baziliky z 5.století.

Bazilika byla vypleněna Hugenoty v roce 1562, totálně zbořena byla na konci Francouzské Revoluce v roce 1797.

Nová bazilika sv. Martina

Svatý Martin, první biskup města, dnes odpočívá na verandě v nové bazilice sv. Martina, což je kostel v neobyzantském stylu konce 19. století. Bazilika byla dokončena roku 1924 a nad jejím vchodemn naleznete památku na Sv. Martina.

Interiér zdobí sedm sloupů v granitovém provedení, chór je osvětlen světlem, které sofistikovaně přichází seshora kopulí, jež zastřešuje sochu sv. Martina.

Autorem baziliky je Victor Lalux, z jeho ruky pochází i vlakové nádraží Tours a především nádraží d\'Orsay, jež je nyní přestavěno na Muzeum (Musée d\'Orsay), kde se vystavuje hlavně impresionismus.

Hrad

Místní zámek je spíš hrad. Francouzi mezi těmito dvěma slovy nedělají rozdíl, obojí nazývají „chateau“. Pevnost snad ještě odlišit dovedou, ale tím to končí. Nezalekněte se tedy až po romantických zámcích jinde na Loiře navštívíte „zámek“ v Tours.

První sídlo panovníků bylo zkonstruováno částečně ze dřeva v karolinském období. V 11. století bylo nahrazeno sídlem sofistikovanějším, už z kamene na původních římských základech. Později, v průběhu 18. století, byla přidána ještě věž, nejdříve jen na západní nároží. Potom byly dostavěny i věže zbývající, takže nyní je zámek obklopen čtyřmi mohutnými věžemi.

Muzeum malby na sklo

Muzeum se nachází na překrásném nádvoří. Toto unikátní muzeum je zasvěcené uměleckému postupu, který pochází originálně právě z Tours z padesátých let 20. století.

„Gemmail“ znamená jasně a živě malované sklo. Určitě se sem zajděte podívat, budete sami překvapeni novými ztvárněními často notoricky známých klasických děl, včetně da Vinciho Mona Lissy. Naleznete v nich svěží pozitivní kouzlo a energii.

Muzeum řemesel

Muzeum ukazuje, jaká zde bývala řemesla, a co bylo na jejich pomyslném vrcholu. Uvidíte zde tedy ty nejmistrnější kousky místních učení a cechů, ale také historii a vývoj řemesel.

Najdete zde široký výběr řemeslných produktů, která nejsou ničím vyjímečná, ale prohlédne si i umělecké kousky, jako je třeba socha z podkov nebo nádherně provedený opravdu detailní model katedrály.

Muzeum výtvarného umění

Muzeum se nachází v historickém panském sídle. Horní podlaží obsahují většinou díla ze 17. a 18. století včetně děl Delacroix, Moneta, Goyi a Rodina.

Sbírky primitivního umění v nižších patrech obsahuje dvě malby italského malíře Andrea Mantegny.

Libanonský cedr stojící pod muzeem byl vysazen během napoleonské vlády a rozkládá se po celém nádvoří.

Tours - katedrála (nahrál: petras21)
Tours - katedrála
Tours (nahrál: petras21)
Tours
vitráže (nahrál: petras21)
vitráže
varhany (nahrál: petras21)
varhany
práce na obnově  (nahrál: petras21)
práce na obnově

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11